OF Ekeri

ofekeri

När Erik Olsson i början av 90-talet startade OF var hans mångåriga, gedigna kunskaper på lastbilsidan en perfekt plattform att utgå ifrån.

Familjen Olsson har satsat helhjärtat och tillsammans med sin personal lyckats svara upp på marknadens starka gensvar. Samarbete som inletts med Ekeri, Tyllis, Kögel samt Fokor har nått stor framgång.

OF Ekeri AB är ett renodlat familjeföretag som vuxit av egen styrka. Vi arbetar med kvalitet, i produkter men också i mänskliga relationer. Det är en stor del av framgångsreceptet.

OF Ekeri AB är ett av Sveriges mest kreditvärdiga företag och har tilldelats betyget trippel-A som visar på högsta ekonomiska stabilitet och betalningsförmåga.

Läs mer om OF Ekeri på www.ofekeri.se

ofekeri logo

En industriell resa med hållbarhet i fokus

Markaryd, vår plats på jorden

Contact