MMA

mma renovering sportarena

MARKARYDS METALLARMATUR

Vår verksamhet bygger på en stabil grund. Varmpressning av mässing är en kompetens vi haft i bolaget sedan mitten av 1950-talet. Genom att hela tiden ligga i framkant när det gäller utvecklingen av produkter som tillgodoser framtidens krav har vi under åren lyckats behålla en stark position på marknaden.

Vår idé är att utveckla morgondagens teknologi i dag, för att säkra vår plats på framtidens marknad. Utvecklingsavdelningen genererar kontinuerligt nya produkter och i vårt eget testlaboratorium säkerställer vi att produkterna infriar marknadens förväntningar på högkvalitativa och energibesparande funktioner.

MMA ägs sedan 2001 av den finska familjekoncernen Rettig. Familjen von Rettig vars affärstraditioner går tillbaka till år 1790, och är en privat familjeägd koncern i åttonde generationen.

Rettigs mission är att skapa värde för generationer genom ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap.

Kärnverksamheten i Rettig består av Nordkalk – Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensprodukter, Rettig ICC (Rettig Indoor climate comfort) – Europas ledande tillverkare av radiatorer och golvvärme, och Anchor – investment bolag, och ägs till 100%

mma logo

En industriell resa med hållbarhet i fokus

Markaryd, vår plats på jorden

Contact