Arctic Roe of Scandinavia

Det hela började i Astrakhan vid Kaspiska Havet

Idén att skapa en störodling i Strömsnäsbruk, Markaryd, börjar vid Kaspiska Havet en höstdag år 2003. Torbjörn Ranta, en av företagsgrundarna, jobbar då med oljeproduktion i Ryssland och besöker ett oljeprojekt vid Kaspiska Havet utanför staden Astrakhan.

Vid en ledig stund i programmet passar han på att turista och besöka en närbelägen fiskodling som producerar störfiskar. Känslan av att se dessa 200 miljoner gamla urtidsdjur simma omkring tyst i sina bassänger och ta upp dem i handen är magisk.

En tanke föds att någon gång försöka sig på detta hemma i Sverige.

AROS Team

Strömsnäsbruk och mönsterburk

Det tar många år att omsätta idén i handling. Utmaningarna är monumentala. Skandinavien är nog en av de sista regionerna i världen där störodlingar så långt lyst med sin frånvaro. Orsakerna är bland annat att Sverige har sannolikt världens mest omfattande lagstiftning på djurskydds-, miljö- och vattenområdena.

För att få starta en fiskodling med invasiv djurart (fiskart ej naturligen förekommande i naturen) krävs mycket tålamod och pappersifyllande. Det blir inte tal om att ha dessa fiskar i öppna vattendrag, endast inomhus är det möjligt. Därtill var omvärlden i finansiella termer i turbulens i många år efter finanskrisen som inleddes 2008.

Först 2015 omsattes tankarna i handling. En passande anläggning för odlingen måste hittas. Magnus Modalen var närboende i Stockholm till Torbjörn Ranta och ägare till det gamla pappersbruket i Strömsnäsbruk. Under det kreativa inflytandet av en kräftskiva i augusti 2015 bestämmer sig herrar Torbjörn och Magnus för att utröna förutsättningarna att bygga störodlingen i Strömsnäsbruk. Kräftdryckerna ger vid handen att Strömsnäsbruk som pallindrom nära nog blir ”mönsterburk”. Detta bådar gott…..

Affärsidén slipas genom att besöka liknande odlingar i omvärlden

Torbjörn och Magnus får med sig ett antal partners och vänner i det första steget. Besök genomförs på ett antal störodlingar i omvärlden för att bättre förstå möjligheter, hot, kostnadsstruktur och kommande affärsmodell. I Lettland, ett litet land i geografiska termer men stort när det gäller fiskodling och engineering, hittas ett ingenjörsföretag, Akva Ferma Ltd. Detta i sin tur rekommenderar ett installationsföretag i Lettland, AM Tehnik Ltd.

AROS

En recirkulerande fiskodling innebär hållbarhet

På några månader dras 10 km el- och datakablar i anläggningen, golv målas om och jämnas ut, en stor mängd hål borras i betongväggar och golv där vattenledningarna läggs in.

Hela anläggningen är högautomatiserad. Ett avancerat styrsystem sköter alla moduler, larm går ut via sms eller mail till de anställda om någon parameter bryts, webkameror finns inomhus för att kunna följa kretsloppet. Foderautomater matar fiskarna ett antal gånger om dygnet. Vattnet recirkulerar inom bassängerna med upp till 180 m³ per timme!

Ut från fabriken går en liten svans om någon procent per dag. Detta är ett s k recirkulerande aquasystem (RAS-odling). RAS-odlingen innebär att fiskarna skyddas från hot i den omgivande miljön och därtill att det kritiskt behövliga dagliga vattnet återanvänds hela tiden. I naturen syresätts vattnet i sjöar och vattendrag när vattnet kommer i kontakt med syret i luften. I en stängd fiskodling måste naturen ibland hjälpas på traven med tillsättande av syre som levereras i detta fall från AGA-Linde.

Sommaren 2017 är första steget i anläggningen klart och vattnet börjar flöda. De första små fiskarna köps in under tidiga hösten 2017.

AROS Industribild
AROS Team

Vår lokal, plan 3 i gamla bruket

I början av 2015, det är inte mycket som minner om en fiskodling i början, mer om ett parkeringsgarage under mark. 

local_finished AROS

Sommaren 2017, lokalen i färdigt skick.

AROS

För att snabba på tidsaxeln inskaffas mogna fiskar i Lettland i januari 2018

I januari 2018 köper Arctic Roe of Scandinavia in 1 000 kg mogna 10-åriga störhonor från Riga, Lettland, som placeras i företagets bassänger.

Dessa väger då i snitt 8 kg per individ. Den största är kring 18 kg. Det kräver muskelstyrka och kunskap att hantera dessa djur varsamt så att de trivs och fortsätter växa och delar med sig av sin rom, den svarta kaviarn.

AROS

Sommaren 2018 produceras första varuproverna och den småländska kaviarn avsmakas

I juli 2018 sker en första skörd av rom. Ännu så länge är inte företagets livsmedelsmodul färdigställd så kaviarhanteringen sker manuellt under lite enklare förhållanden. Resultatet är varuprover som kan användas i marknadsföringssyfte. Kaviarn lättsaltas med 3% - 5% saltinnehåll. Detta kallas p fackspråk "malosol" och betyder på ryska bokstavligen "lite salt". De första glasburkarna ställs in i företagets frys och på etiketterna står "Made in Småland". Anställda och Ãgare firar lite med kaviarprovning och drycker upphällda i glas framställda i glasriket Småland, vid Skrufs Glasbruk.

Cirkeln är nu sluten. Från en vild idé vid Kaspiska Havets strand till en färdig svart kaviar invid Lagan.

Detta är dock inte slutet på företagets ansträngningar. Precis som Winston Churchill sade en gång i annat sammanhang är detta endast "slutet på början". Nu måste kunder hittas i Sverige och resten av världen. Kampen har bara börjat.

Första burkarna

Affärsidén i ett nötskal

Att producera världens mest exklusiva livsmedel i enlighet med världens strängaste lagstiftning i syfte att kunna erbjuda en produkt av världsklass.

AROS pakage

En industriell resa med hållbarhet i fokus

Markaryd, vår plats på jorden

Contact