H-tryck

HTryck from air

1910 - Karl Julius

Året var 1910. Den energiske Karl Julius Hansson hade sedan barnaåren livsmålet riktat mot ett håll – tryckeribranschen. Karl Julius var född år 1886 i Hjärnarp utanför Ängelholm, men tog sina första steg i branschen som lärling på tidningen Sydhalland i Laholm.

År 1910 var Markaryd knappt en by. Det var ett nybyggarsamhälle som dock snabbt utvecklade sig som handelscentrum, stationssamhälle och köping.

De hade ett par hektiska decennier framför sig. Från slutet av kriget fram till 60-talets första år startades flera av de företag som kom att dominerar näringslivet i Markaryd. Ekå, Lindbergs Konfektion, Svegards, Bröderna Gustafsson, Hans-Agne Jakobsson, Nibe-Verken, Exorbolagen, Markaryds Metallarmatur och Lövdalen för att nämna några. Dessa företag blev kunder till det växande tryckeriet.

Det var under 60-talet som företaget kom att ta steget från lokalt tryckeriföretag till ett med nationella uppdrag – man fick då de första kontakterna med en del statliga myndigheter och företag utanför närområdet. Som t.ex. med elbranschens stora aktörer och organisationer.

Man började producera trycksaker åt bl.a. Joel Olssons, Tumba Möbler AB, Försvarets Intendenturverk. I slutet av 60-talet gjorde även offsettekniken sitt intåg på tryckeriet.

Under 70- och 80-talen handlade det inte bara om trycka i allt större serier på H-Tryck. Teknikutvecklingen förde också med sig alltmer komplicerade uppdrag där man även fick anlita underleverantörer för att kunna leverera en komplett produkt. Blysättningen ersattes under denna period helt av fotosättning. Offsettryck i allt fler färger tog över från tidigare ganska enkla en-och tvåfärgstryck. Till valet 1973 tryckte H-tryck sina första valsedlar genom Allmänna Förlaget, Stockholm.

Läs hela den spännande historien på www.h-tryck.se

Htryck logo

En industriell resa med hållbarhet i fokus

Markaryd, vår plats på jorden

Contact